netwerken als tweede natuur

Luisteren naar en leren van elkaar

Je vakgebied is voortdurend in beweging en theorieën worden regelmatig herzien. Voor het effectief uitvoeren van jouw werkzaamheden is het uitwisselen van kennis en ervaring waardevol. Door te luisteren naar anderen en hen te vertellen wat jij weet, verruimt ieders blikveld. Netwerken is daarvoor een krachtig instrument, maar gebeurt doorgaans zittend of staand rondom een tafel. Tijdens een netwerkwandeling worden traditionele patronen doorbroken en voegt de natuur een extra dimensie toe aan een prettig en doeltreffend netwerkgesprek.

Waarom wandelend netwerken?

  • Wandelen stimuleert creativiteit

  • Bewegen in de natuur heeft een aantoonbaar effect op de mentale en fysieke gezondheid

  • De natuur helpt relativeren; complexe thema's en projecten zijn gemakkelijker te beschouwen

  • Een 'wandelsetting' biedt meer ruimte voor (zelf)reflectie

"Een netwerkwandeling is even ontspannend als effectief."   

                                  -Maureen Bolwerk-

 

Wandelen en wetenschap

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wandelen in een natuurlijke omgeving je hersenen in een andere mindset zetten en creatief denken stimuleert. Door buiten te zijn ontstaat er niet alleen mentaal, maar ook fysiek meer ruimte voor het denkproces.

 

Een initiatief van

Een initiatief van                                                       Telefoon: 06-57838720 - E-mail: info@bolwerkvanhetleven.nl  - KvK-nummer: 64226069

  • LinkedIn Basic